Iskolai értesítők, Kassa - Evangélikus Polgári Fiú és Leányiskola 1907-1917

Contents 486 pages