Akadémiai műhely 1975-2013

...

„1997-ben az Akadémia vezetése úgy döntött, hogy könyvsorozatot indít 'Akadémiai Műhely' címmel, amelynek feladata, hogy segítse Akadémiánk működésének rendszerességét, és egyben szervezze is az akadémiai fórumokat. El akarjuk érni, hogy az akadémiai székfoglalókat írásban is készítsék el tagtársaink, ezért jelentetjük meg azokat 1998-tól rendszeresen (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián). Erősíteni akarjuk a tudóstestület tradícióit mint bennünket összetartó erőt és a tudományban a folyamatosság fontosságára figyelmeztető tényezőt. Ezért újítottuk fel az 1949-ben megszakadt emlékbeszédek hagyományát az Akadémia elhunyt tagjairól. Gondoskodni kívánunk ezek kiadásáról (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett). Közreadjuk ezután a közgyűlések alkalmából elhangzott tudományos előadások szövegét (Közgyűlési előadások). És ezek mellett megindítjuk az Akadémia történelmében valahogy mindig elmaradt évkönyvsorozatot (Az MTA Évkönyve), és rendszeresen megjelentetjük az 1991-ben megszakadt, majd 1997-ben újraindított akadémiai almanachsorozatot (Az MTA Almanachja).”

Contents 11,590 pages

1970-1979 1990-1999 2000-2009 2010-2019

1970-1979 1990-1999 2000-2009 2010-2019