Építészeti szemle 1892-1905

...

Havonta megjelenő szaklap, szerkesztette Bobula János.
"Oly, minden irányban önálló és független havilapot szerkesztünk, mely az építészet terén előforduló összes kérdéseket tárgyilagosan, úgy építő-művészeti, valamint gyakorlati szempontból fogja megvilágítani. Oly lapot akarunk szerkeszteni, mely nemcsak komoly, bátor, nyílt, — hanem igazságos módon tárgyalja azt az anyagot, melynek feldolgozására lesz hivatva." (1892. 1. szám)

Contents 4,313 pages