Rádió Amatőr 1926-1935

...

"A mozgalom megerősödésével mindjobban éreztük egy igazi amatőrlap hiányát, amely összefoglaló keretet adhatna a magyar rádióamatőrök munkásságának. Amatőreink eddig egymástól elszigetelve dolgoztak, mert hiányzott az az összekötő kapocs, melynek útján eszméiket kicserélhették és eredményeiket közölhették volna. Lapunk közrebocsátásával elsősorban ennek a hiánynak betöltése lebegett szemeink előtt, egy olyan lapnak a megindításával, amelyet amatőrök írnak és amatőrök olvasnak."

Contents 4,642 pages