Cigányfúró 1994-1998

...

A Dunától a Gangeszig Alapítvány kiadásában 1994 és 1998 között kéthavonta jelent meg a Cigányfúró „kisebbségszellemű művészeti és közérzeti folyóirat”. Kiadásához jelentős segítséget nyújtott a Soros Alapítvány. 1998-ban azonban elapadtak a támogatási források, így a lap azóta nem jelenhetett meg. Ha nem is szűnt meg deklaráltan, de a szerkesztőség a kiadást „felfüggesztette”. Újraindításának tervéről az Alapítvány nem mondott le, de fontosnak tartja ez öt évfolyam értékes anyagának megőrzését és közzétételét. A lap huszonnégy száma mintegy nyolcszáz oldalnyi szövegének, grafikai és fotóanyagának létrehozásában a kulturális élet neves és kevésbé ismert alkotói működtek közre. A közös ezekben a munkákban az a szándék, amely a roma közösség sorsának tarthatatlansága mellett a többi kisebbségi csoportot hasonlóan elérő intoleranciára kívánta felhívni a figyelmet.

Contents 810 pages