Csanád- Arad- Torontál Vármegye Hivatalos Lapja 1937-1938

Contents 1,158 pages