Erdélyi Lapok 1932-1936

...

Nagyváradi napilap, melléklapja az Erdélyi Néplap, majd Néplap.

Contents 11,940 pages

1930-1939

1930-1939