Független Magyarország 1903-1905

...

"Lapunk czime: lapunk programmja. Lapunk iránya radikális, világító fáklyánk az igazság. Ezt az igazságot felfelé és lefelé egyenlő nyiltsággal és határozottsággal mondjuk ki. Az igazságra alapitott radikális irányból önként következik, hogy lapunk Magyarország teljes állami függetlenségének igaz ügyét szolgálja, – elutasítsa a hyperloyalitas és opportunismusnak még a szinét is. S abból indulva ki, hogy alapelvünk Magyarország teljes állami függetlensége, a többi kívánság ebből önként nyeri elvi irányát." (Dienes Márton, felelős szerkesztő: Programmunk)

Contents 19,542 pages

1903
1904
1905