Hajtatás - Korai Termesztés, Zöldségtermesztés 1970-2010

...

A Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Tanszékének tanácsadójaként 1970-ben indult folyóirat - 2006-tól Zöldségtermesztés néven - haszonnövények hajtatásával és korai termesztésével kapcsolatos szakcikkeket közöl.

„Napjainkban a tudományos és technika fejlődése nagyon meggyorsult és egyre szorosabban igyekszik lépést tartani vele a gyakorlat is. A tudományos és termelési tapasztalatok gyors elterjesztése különösen fontos a kertészet egyik leggyorsabban fejlődő területén a hajtatásban és korai szabadföldi termesztésben. A gyors ismeretátadás jelentőségét felismerve már korábban bevezettük a szaktanácsadás néhány hatékony módszerét (bemutatók, tanfolyamok, üzemlátogatások, időszakos közlemények), de szükségesnek láttuk a rendszeres írásbeli tájékoztatás megvalósítását is. E kiadványunk ezt a célt szolgálja, de nem csupán saját kutatásunk eredményeit, hanem a szakterület itthon és külföldön összegyűjtött tapasztalatait is közre kivárjuk adni. Célunk a gyors és rövid gyakorlati jellegű tájékoztatás. Igyekszünk úgy fogalmazni, hogy egy-egy új eljárás, vagy tanács a közlemény alapján bevezethető, megvalósítható legyen, s bízunk benne, hogy ez gyakran sikerülni fog. A gyakorlati kertészek azonban tudják, hogy ez gyakran nem ilyen egyszerű, hiszen rendszerint a legkisebb változtatás is a régin nagyon sok körültekintést és tapasztalatot igényel. Természetesen ezért továbbra is - szóban, írásban, a helyszínen való tanácsadással, bemutatókkal rendelkezésre állunk. Közleményeink tehát nem helyettesítik eddigi szaktanácsadási formáinkat, hanem kiegészíteni, gazdagítani kívánjuk. Reméljük ezáltal kapcsolataink még szorosabbá válnak a hajtatással korai termesztéssel és a palántaneveléssel is.” - írta az első szám köszöntőjében Dr. Somos András tanszékvezető egyetemi tanár.

A tartalom az évek során folyamatos változáson ment át: a hajtatáson és a korai szabadföldi zöldségtermesztésen kívül cikkeket közölt a lap a gombatermesztésről, a konzervipari és a mélyhűtött zöldségalapanyag termesztésről, tárolási zöldségnövények termesztéstechnológiájáról, a változó fogyasztási szokásokról. A kiválasztott fordítások témája is sokkal szélesebb körű, mint a primőrtermesztés. A legújabb kutatásokat és vizsgálatokat ismertető dolgozatok is az egész zöldség- és gombatermesztés témaköréből merítenek, esetenként már nem is a termesztésről, hanem az áruforgalomról, az áruminősítésről, valamint a posztharvest tevékenységgel és az értékesítéssel kapcsolatos eredményekről informálnak. A lap nem tudományos folyóirat, és nem is a kertkedvelők lapja, cikkeivel elsősorban az árutermelő kertészeket szólítja meg, akiknek ha nem is tanult szakmájuk a zöldségtermesztés, de abból vagy abból is élnek.

Contents 4,587 pages