Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum

...

Az Akadémia klasszika-filológiai bizottságának latin nyelvű könyvsorozata klasszikus görög és római szerzők alapműveinek kritikai kiadását közli.Az Akadémia működésének kezdetétől szorgalmazta az ókorral, közelebbről a görög-római ókorral való foglalkozást. Először fordítások készítését tűzte ki célul, a klasszikus ókori szerzők műveinek - lehetőleg a legjobb szövegkiadás alapján történő - fordítását. Ennek a munkának nagy lendületet adott az Akadémia klasszika-filológiai bizottságának 1883-as megalakulása. Egy idő után felmerült az igény a puszta szövegközlésen túlmutató, jegyzetekkel alaposan ellátott, feldolgozott kritikai kiadások létrehozására. Így indult meg az Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum sorozata. A sorozatban azután néhány becses, egy-két kiemelkedő tudományos értékű, és - nem tagadható - néhány gyenge kiadás is napvilágot látott. A sorozat utolsó darabja Aristotelesnek az érzékelésről és az emlékezésről szóló két kis munkája volt, Förster Aurél kitűnő kiadásában, 1942-ben.

Contents 3,347 pages