Az MTA Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei 1951-1982

...

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményeit Hevesi Gyula, Geleji Sándor, majd 1968-tól 1982-es megszűnéséig Major Máté szerkesztette.1968-tól új köntösben, Műszaki Tudomány főcímmel jelent meg, amely mellett a korábbi cím: A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei is megmaradt — alcímként.A folyóirat tárgyköre a következő tudományágakra terjed ki:Automatika, elektrotechnika, hőenergetika, híradástechnika; Kinetika és kinematika, áramlás és hőtechnikai gépek, anyagvizsgálat és hegesztés, elméleti technológia, szál- és rosttechnológia, kohászat; Elméleti mechanika, talaj- és kőzetmechanika, tartószerkezetek mechanikája, közlekedéstudomány, vízgazdálkodástudomány.Rendszeresen közölt olyan tanulmányokat, amelyek részletes irodalmi hivatkozásokkal kísérve, kimerítő áttekintést adtak a műszaki tudományok egyes szakterületein a kutatás nemzetközi helyzetéről. E tanulmányokkal főként a fiatal kutató gárdának kívántak segítségére lenni.Közölték benne az Osztály tevékenységével kapcsolatos információs anyagokat, az összefoglaló, nem részkutatási témákat tárgyaló és bemutató tanulmányokat, továbbá az akadémiai és más kiadóknál megjelent könyvek részletes és alapos értékelő ismertetését. A magyar mellett német, angol és orosz nyelvű tartalomjegyzéket és minden cikk végén – a szerző kívánsága szerinti nyelven – összefoglalót közöl.A Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei tartalmazták elsősorban teljes egészében a közgyűlés anyagát a hozzászólásokkal együtt, másrészt azokat a magyar nyelvű cikkeket, amelyek magas színvonaluknál fogva kiestek más műszaki lap profiljából. Ezenkívül megjelentek azoknak a magyar és idegen nyelvű könyveknek a recenziói, amelyeket ismertetésre a szerkesztőségnek megküldtek. A folyóirat rendszeresen közölte az ipar részére hasznosítható kutatási eredményeket is.

Contents 29,868 pages