Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 1951-1982

...

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei az MTA I. Osztályának kiadványa, amely a tudományos élet újjászervezése után 1951-től jelent meg. 1961-től, miután a néprajz és a folklorisztika is az I. Osztály kötelékébe került, a néprajzi kutatásokkal kapcsolatos tanulmányok, előadások, jelentések is itt láttak napvilágot.A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályához tartozó tudományágak és interdiszciplináris tudományterületek, melyek a Közlemények tárgyát is képezik az alábbiak:Irodalomtudomány: irodalomtörténet, irodalomelmélet, modern filológia, komparatisztika, textológia, poétika, művelődéstörténet, könyvtörténetNyelvtudomány — magyar nyelvészet, finnugor nyelvészet, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, alkalmazott nyelvészet, általános nyelvtudomány, nyelvművelés, szociolingvisztika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, számítógépes nyelvészetKlasszika-filológiaNéprajztudomány — folklorisztika, kulturális antropológia, vallási néprajzOrientalisztikaSzínház- és filmtudományZenetudomány

Contents 15,385 pages