Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei 1950-1981

...

1950 és 1966 között a Magyar Tudományos Akadémia II. Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelentek meg, és az Akadémia II. osztályának előadóülésein bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven nyomtatásban még meg nem jelent értekezéseket közöltek társadalmi-történeti tudományok (történelem, filozófia, klasszika-filológia, régészet, művészettörténet, néprajz, pedagógia, jog, közgazdaságtan, földrajz) köréből. Évenként általában négy füzet jelent meg. Az Akadémiai Osztályok strukturális átszervezése nyomán 1966-tól neve a Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományi Osztályára változott, közleményei általában évente 3 füzet terjedelemben továbbra is az előadó üléseken bemutatott dolgozatokat, magyar nyelven még nyomtatásban meg nem jelent értekezéseket közöltek a filozófia, történelem, régészet, művészettörténet, pedagógia és pszichológia köréből.

Contents 12,164 pages