Értekezések a társadalmi tudományok köréből 1867-1915

...

A sorozat a Magyar Tudományos Akadémia ülésein felolvasott székfoglalókat, értekezéseket, emlékbeszédeket tesz közzé. 14 kötetben a korszak jeles tudósainak tollából másfélszáz tanulmányt tartalmaz az állam- és jogtudomány, statisztika, közgadaságtan, történettudomány, irodalomtudomány, oktatáspolitika, szociológia legjelesebb tudósaitól: Angyal Pál, Apáthy István, Asbóth János, Baintner János, Bakos Gábor, Ballagi Géza, Balogh Arthur, Barsi József, Beöthy Leó, Concha Győző, Deák Farkas, Domanovszki Endre, Edvi Illés Károly, Farkas Lajos, Fayer László, Ferdinandy Gejza, Finkey Ferencz, Földes Béla, Galgóczy Károly, Galovits Zoltán, Gaál Jenő, Gentmeister Antal, Giesswein Sándor, Hajnik Imre, Hegedüs Loránt, Hegedüs Sándor, Hoffmann Pál, Illés József, Jakab Elek, Kautz Gyula, Keleti Károly, Kiss Géza, Konek Sándor, Kováts Gyula, Kuncz Ignácz, Kunz Jenő, Kőrösi József, Ladányi Gedeon, Láng Lajos, Magyary Géza, Matlekovits Sándor, Medveczky Frigyes, Nagy Ernő, Nagy Ferencz, Ökröss Bálint, Pauler Tivadar, Platz Bonifácz, Pulszky Ágost, Reiner János, Ráth Zoltán, Réz Mihály, Schvarcz Gyula, Suhayda János, Szilágyi Sándor, Szinovácz György, Thirring Gusztáv, Trefort Ágoston, Tóth Lőrincz, Vécsey Tamás, Weisz Béla, Wenzel Gusztáv, Weszelovszky Károly, Zlinszky Imre és Zsilinszky Mihály előadásait.

Contents 8,274 pages