Esztétikai Szemle 1935-1943

...

“Szakosztályunk eddigi működése alatt azonban meggyőződtünk arról, hogy az esztétikai irodalomnak nálunk nagy számmal vannak érdemes munkásai, akik az egész tudománykörre kiterjedő folyóirat ellátásáról képesek gondoskodni. Azért határoztuk el az ESZTÉTIKAI SZEMLE megindítását, melynek első füzetét most nyújtjuk át olvasóinknak. A Szemle is tartalmazni fogja a szakosztályi üléseken elhangzott felolvasásokat, ezen fölül azonban szívesen közlünk más tanulmányokat is. Évenként négyszer 3—3 ív terjedelemben, március, június, szeptember és december hó végén jelenik meg.” (Beköszöntő, Mitrovics Gyula dr., 1. kötet)

Contents 1,718 pages