Gutenberg 1866-1867

...

A nyomdászat s a vele rokon szakmák kéthetente megjelenő közlönye.

Contents 206 pages