Magyar Shakespeare-tár

...

A vallás - és közoktatásügyi magyar királyi miniszer támogatásával a Kisfaludy-társaság Shakespeara-bizottsága adta ki.

"A Kisfaludy-Társaság a múlt évben elhatározta, hogy a magyarországi Shakespeare-cultus ébrentartása és terjesztése s a magyar Shakespeare-irodalom fejlesztése czéljából kebeléből, külső szakemberek belévonásával is Shakespeare-bizottságot alakít.
E bizottság a múlt őszszel megalakulván, első teendői közé sorolta sorozatos Shakespeare-előadások rendezését, Shakespearere vonatkozó tanulmányok, fejtegetések előadása, valamint az ő művei egyes részeinek művészi recitálása czéljából;"
(Bayer József szerkesztő, 1908.)

Contents 3,548 pages