Minerva 1922-1944

...

A Minerva Társaság 1921-ben megalakult tudományos egyesület volt. Létrehozója, megszervezője Thienemann Tivadar irodalomtörténész és germanista volt. A Minerva c. folyóirat a Társaság célját, a „magyar szellemi élet történetének művelését" kívánta szolgálni. Az alakuló ülésen a folyóirat szerkesztésével Thienemann Tivadart és Horváth Jánost bízták meg.

Thienemann a Minerva I. évfolyamában foglalja össze a folyóirat célját:

„Nem akarunk új csapásokon járni, inkább folytatni kívánunk abbamaradt nagy kezdeményezéseket. Az idealizmusnak nagyobb és szilárdabb hagyományai vannak, az idealizmus elemibb erővel támadt fel az elmúlt évek illúzióinak szétfoszlása után, semhogy ma még külön igazolásra szorulna. Ma látjuk leginkább, jobban mint valaha, hogy a szellemi tényezőknek milyen döntő erejük van a történet irányításában. Útnak indítjuk folyóiratunkat, bizva abban, hogy mennél inkább szellemi jelenségekben keressük a magyar múltnak képét, mennél mélyebben látunk be a magyar múlt ezer megnyilvánulásának szellemi alapföltételeibe, annál összetartóbbnak fogjuk érzeni a történettudományok különböző, egymástól mindinkább elidegenülő ágait, annál inkább meg fogjuk látni az egyes csöppnyi adatban is a magyarság múltjának osztatlan történetét."

Contents 5,478 pages