Studia Slavica 1955-1995

...

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának közleményei, a Studia Slavica szláv és egyéb nyelveken közöl értekezésekét a szlavisztika tárgyköréből. A folyóirat olyan tanulmányokat közöl, amelyek a szlavisztikán belül elsősorban filológiai (nyelv-és irodalomtudományi), valamint folklorisztikai kutatásokkal foglalkoznak. Közread még a magyarországi szlavisztikához kapcsolódó eseményekről szóló beszámolókat és egyéb információkat is.

Contents 18,166 pages