Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1958-1984

...

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye az 1958 és 1984 közötti időszak legfontosabb neveléstudománnyal, pedagógiával, oktatástechnológiával, oktatásmódszertannal kapcsolatos tanulmányait tartalmazza: a köznevelés irányítóinak beszámolóit, a neveléstudományt alkotóan művelő vagy közvetítő intézmények munkásságát ismertető áttekintéseket.

Contents 8,582 pages