Magyar Madártani Egyesület tudományos ülései

...

"Első szakmai ülésünk megszervezésével azonban nemcsak a védelem tudományos megalapozását óhajtottuk biztosítani. Ezzel kifejezésre kívántuk juttatni azt is, hogy egyesületünk legalább ugyan olyan súllyal számít tudományos, mint védelmi aspektusú szervezetnek. Feladatunknak éreztük, hogy speciálisan a madártani kutatási eredmények számára megfelelő előadó fórumot biztosítsunk. Ezért kaptak helyet a programban olyan - látszólag számunkra idegen — témakörök, mint pl. a csonttan, a madártojás héjszerkezetének vizsgálata, trópusi madarak rendszertana is. Hiszen világosan kell látnunk, hogy minden alapkutatás-jellegű téma eredménye előbb, vagy utóbb a későbbi szakmai munkáknál — de legtöbbször gyakorlati téren is — felhasználhatóvá válik." (Dr.Jánossy Dénes a Magyar Madártani Egyesület elnöke)

Contents 878 pages