Magyar Szárnyak 1938-1944

...

“Amikor a „Magyar Szárnyak“ útra kelnek sok a kívánságunk. Kívánjuk, hogy ez a lap teremtse meg a magyar repülők egységes gondolatvilágát, — ébressze fel minden magyar szeretetét a repülés iránt; — fennen hirdesse a magyar repülés magas értékét és fennkölt céljait, de mutasson rá a bevált, azonban nálunk még elhanyagolt külföldi fejlődési irányokra és eredményekre is.

Legyen a lap útmutató a feltörő fiatalságnak, tanácsadó az aktív repülőnek, képzési alkalom gyárosnak, mérnöknek és szórakozás minden hozzáértőnek.

Felkérem a repülőket, a repülők barátait és a társadalom megértő tagjait, hogy fogadják szívesen az új lapot és támogassák azt szellemi, anyagi és erkölcsi hozzájárulásukkal.
a m. kir. Légügyi hivatal főnöke”

(I. évfolyam, 1. szám)

Ez a folyóirat Németh Zoltán gyűjteményéből került digitalizálásra.

Contents 4,633 pages