Miskolci Akadémiai Bizottság közleményei 1981-1998

...

A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) Közleményeinek 1. száma 1981-ben jelent meg, röviddel azután, hogy az MTA Elnöksége 4/1979 számú határozatával 1979. jún. 30-án létrehozta a MAB-ot, majd 1979. november 30-án a MAB megtartotta alakuló ülését. A MAB Közleményei 1981-től minden évben megjelentek, számot adva a MAB előző évi tevékenységéről, eseményeiről, időközönként a szakbizottságok és munkabizottságok tisztségviselőiről, tagjairól, vagy Észak-Magyarország tudományos minősítettjeiről, esetenként közreadva egy-egy előadás teljes szövegét. A Közlemények kötetei - változatos módon - rengeteg adatot tartalmaznak és minden bizonnyal hű képet nyújtanak a MAB eddigi működéséről.„A MAB Közleményei rendszeresen megjelenő periodika, amely a jövőben is tartalmazza a MAB, valamint az egyes szakbizottságok tevékenységének legfontosabb dokumentumait. Öt évenként - a megbízási ciklus befejezésekor - átfogó értékelés közzétételét is tervezi. A MAB Közleményei széleskörű tájékoztatást kiván tehát adni elsősorban a MAB illetékességi területén dolgozó tudományos kutatók számára, hogy ezzel is erősödjék az annyira fontos együttműködés, egymás segitése, végső fokon az elért tudományos eredmények megvalósulásának folyamata.” - írta Zambó János akadémikus, a MAB akkori elnöke az első szám előszavában.

Contents 2,110 pages