Mohács 1901-1908

...

Vasárnaponként jelent meg, 1901. 2. számban így fogalmaznak:
"összefoglalt elveink ezek:
hévvel és lelkesedéssel fogjuk ápolni a hazaszeretet termékenyítő, nemes tetteket érlelő érzelmét;
éleszteni, izmositani az együvétartozás tudatát;
bontani az élet nehéz harczai által az egy haza fiai közé tornyositott válaszfalakat, simítani a küzdelmekben kiélesedő ellentéteket;
kutatni és értékesíteni a társadalom cselekvését irányitó eszméket;
küzdeni a közérdek iránti közöny ellen;
népszerűsíteni az egyenlőség nagy elvéből fejlő szabadelvű társadalmi eszméket;
művelni, terjeszteni, megkedvelteim hazai nyelvünket;
keresni mindenben, mindenkor az igazat;
emelni az ízlést;
nemesíteni az erkölcsi felfogást; előmozdítani a város és vidékének érdekeit."

Contents 2,920 pages