Nefelejts almanach 1832-1834

...

A Kassán, Wigand György kiadásában 1832 és 1834 között megjelent évkönyvet, a Nefelets c. irodalmi almanachot Kovacsóczy Mihály szerkesztette. Kovacsóczy 1801-ben született Gödöllőn. Igen korán kezdett el verseket írni és fordítani. Írt az Aurórában, a Muzarionban és a Felsőmagyarországi Minervában. Kassán kezdődött el igazi írói működése. Akadémiai helyettes tanár lett, s szerkesztette a Szemlélőt, a Litaraturai Lapok melléklettel, valamint a Nefelejts szépirodalmi, és az Árpádia történelmi zsebkönyveket. Abaujmegye megbízásából a magyar szinház igazgatója lett, ekkor több színdarabot is fordított. 1841-ben Pestre költözött és ott szerkesztette a Literaturai Lapok-at és a Közlemények-et, majd 1843-tól a Nemzeti Újságot. Számos történelmi dolgozata kéziratban maradt, illetve elveszett. 1846. január 13-án halt meg Pesten.A Nefelejts elbeszéléseket, balladákat, szonetteket, elbeszélő költeményeket tett közzé egyebek mellett, Kazinczy, Czuczor, Kovacsóczy, Matics, B. Palocsay alkotásait.

Contents 849 pages