Politika 1947-1949

...

"E lap írói mindenre inkább törekszenek, mint hogy a magyarság egyetlen lehetséges életformájának, a demokráciának Zubolyai legyenek. Amint mélységesen meg vannak győződve arról, hogy a magyarság ösztöneiben élő szabadságérzést politikai öntudatra kell emelni, a magyar népet és a demokráciát találkoztatni kell, mert a magyarság vagy őszintén, bensőleg demokrata lesz, vagy nem lesz, akként szeretnék, képességeik határát ismerve, e végtelen erkölcsi komolyságú munkában megvonni feladatuk körét. Amint vannak a sors jóvoltából, akik ezt tettekben művelik, akként — Saint Beuve szerint — kell akadni embereknek, akik arra rendeltettek, hogy felismerjék, megértsék, méltányolják és magyarázzák mások politikai cselekedeteit." (1947. 1. szám)

Contents 1,174 pages