Problems of control and information theory 1972-1991

...

A Problems of Control and Information Theory c., eleinte negyedévente, majd kéthavonta megjelenő nemzetközi tudományos folyóirat 1972-1991 között, két évtizeden át, a Szovjet Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia, illetve 1980-tól a Csehszlovák Tudományos Akadémia közös kiadásában angol és orosz nyelven a következő tudományterületek cikkeinek, közleményeinek kínált publikációs lehetőséget: az ellenőrzési rendszerek és a rendszerelmélet általános elméletei, az automaták elmélete, információelmélet, operációkutatás, a komplex rendszerek elmélete, a gazdasági szabályozás elmélete, rendszermodellezés, az alkalmazkodás, tanulás, azonosítás és alakfelismerés elméletei és módszerei, az információfeldolgozás módszerei, digitális számítógépek alkalmazása az ellenőrző és kommunikációs rendszerekben, új fizikai alapelvek alkalmazása az automatizációs, ellenőrző és információ feldolgozó eszközök építésében.

Contents 11,204 pages