Széphalom 1986-2016

...

A Kazinczy Ferenc társaság évkönyve immár három évtizede jelenik meg. A Társaság kulturális, irodalmi és honismereti jellegű közhasznú társadalmi szervezet. Székhelye Sátoraljaújhelyen, a Kazinczy Ferenc Múzeumban van. Működési területe különösen a történelmi Zemplén és Abaúj megyékre terjed ki. Fő céljai többek között Kazinczy Ferenc emlékének ápolása, emlékhelyeinek gondozása, életművének feltárása és megismertetése; továbbá az egykori abaúji és zempléni területeken a helytörténet emlékeinek, a népi hagyományok kutatása, megismertetése és ápolása. Tevékenységének jelentős részét irodalmi és tudományos kiadványok alkotják. A Kazinczy működését bemutató írásokat, irodalomtörténeti, művelődéstörténeti, helytörténeti és néprajzi munkákat tartalmazó évkönyve, a Széphalom első alkalommal 1986-ban jelent meg, szerkesztője több mint húsz éven át Kováts Dániel volt. A Kazinczy kultusz ápolása mellett lehetőséget ad írók, helytörténészek, tudósok alkotásainak kibontakozására is. Tehát egyrészt olyan írásokat közöl, amelyek valamilyen módon Kazinczy Ferenc életművéhez és hatásához kapcsolhatók. Szól általánosabb eszmei és esztétikai kérdésekről, vitát nyit még tisztázatlan részletekről, dokumentumokat közöl Kazinczy hétköznapjaiból, figyeli mai jelenlétét. Másrászt tágabbra nyitja az érdeklődés ablakát: helytörténeti, néprajzi, névtani, közművelődési adatokat és problémákat feltáró írásokat tesz közzé, valamint teret ad a helyi költők alkotásainak is. Harmadrészt a Kazinczy Ferenc Társaság belső életébe enged bepillantást, hogy szélesebb körben is megismerhető legyen annak tevékenysége.

Contents 13,122 pages