A Világháború képes krónikája 1914-1916

...

Az 1914 októbere és 1916 karácsonya között 9 kötetben, összesen 116 füzetben megjelent lap - írásaival, térképeivel, többezer fotójával, műmellékleteivel - páratlan forrása, képes krónikája az első világháború első felében történteknek.Az olvasó közönséghez írott bevezető sorok vázolják vállalkozás - utóbb beteljesített - céljait:„Nagy időket élünk.Szemlélői vagyunk a világtörténelem legcsodálatosabb korszakának, részesei a borzalmas és nagyszerű küzdelemnek, amelyben milliók harcolnak milliók ellen, vérrel borítva el sokszázados műveltség minden termését.Világháború folyik, melyhez hasonlót nem ismer a történelem. Ennek a világot átalakító hatalmas küzdelemnek középpontjában mi vagyunk hatalmas szövetségesünkkel a német birodalommal együtt, szemben állva ádáz ellenségek tömegével. Igazságos és szent ügyért szálltunk síkra s egész lelkünkkel, minden csepp vérünkkel küzdünk nemzetünk becsületéért, hazánk jövendőjéért.E véres harcok közepette a palotákban és kunyhókban egyaránt izgalommal, reménykedve várják óráról órára a harcterekről érkező híreket, amelyeket a modern idők gyors krónikása, a hírlap juttat el mindenhová.A hírlap azonban, amely csak egy napig él, midőn beszámol huszonnégy óra változatos történetéről, a hírek özönében nem adhatja összefüggő képét az eseményeknek, melyekből korunk históriája kialakul.A világháborúnak ezt az összefoglaló képét, az eseményeknek hű, színes leírását, folyamatos és könnyen áttekinthető előadását tartalmazza a mi munkánk. Jeles publicisták, katonai szakírók írják meg benne a háború történetét, világítják meg az eseményeket. Szóval magában foglalja mindazt, ami a háború folyamán az események zajló forgatagában megörökíthető.Nem öltjük magunkra a történetírás akadémiai palástját, inkább a krónikás egyszerű mezében mondjuk el időrendben a háború folyását, élvezhető, könnyed, népszerű előadásban. Olyan művet nyújtunk, melyet érdeklődéssel olvashat mindenki most s a mely összegyűjtve becses olvasmánya lesz a jövő nemzedékének is.Az eseményeket egyszersmind művészi képekkel illusztráljuk, melyek bemutatják az olvasónak a nagy világdráma szereplőit és borzalmasan nagyszerű jeleneteit.A Világháború képes krónikája megjelenik hetenkint díszes füzetben, pompás illusztrációkkal és műmellékletekkel.”

Contents 3,876 pages