Search returned 124 of 3,243 titles. (Show all)

1848-49-es szabadságharc, Kossuth és az emigráció Books
19-20. századi társadalomtörténet Books
Acta Antiqua 1951-1995
Acta Archaeologica 1951-1995
Acta Historica 1951-1989
Acta Orientalia 1950-2000
Aero História 1987-1993
Aetas 1985-2019
Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010
Antik Tanulmányok 1954-2004
Antiquitas Hungarica 1947-1949
Archaeologiai Értesítő 1868-2009
Archaeologiai Közlemények 1859-1899
Béke és szocializmus 1958-1989
Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium 1977-1988
Catastrum 2014-2019
Codices Hungarici Books
Commentarii exegetici ad Scriptores Graecos et Romanos Books
Communicationes Archaeologicae Hungariae Books
A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1899-1899
Danubian historical studies 1987-1988
Deák Ferencz beszédei Books
Deák Ferencz emlékezete Books
Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum Books
Egyetemes történeti tanulmányok Books
Életrajz Books
Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére Books
Az Érem 1922-2018
Éremtani lapok 1990-2016
Értekezések a történeti tudományok köréből 1867-1947
Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées á l’occasion du XVIIe Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois 1-7. 1990-1990
A Föld felfedezői és meghódítói Books
Fons , Fons Könyvek 1994-2019
Háború-Krónika 1877-1878
A háborús felelősség - Diplomáciai és kortörténeti szemle 1928-1931
Hadi és más nevezetes történetek Books
Hadtörténelmi Közlemények 1888-2018
Hazánk 1858-1860
Hazánk. Történelmi Közlöny 1884-1889
Historia 1928-1932
História 1978-2012
Historia Ecclesiastica 2010-2019
Hóman-Szekfű: Magyar történet Books
Hon és Külföld 1841-1848
Honismeret 1972-2018
A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 1880-1913
Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 1983-1998
Irodalomtörténeti emlékek Books
Karriérek Books
Katona: Historia Critica Regum Hungariae Books
Kazinczy Ferencz levelezése Books
A Kis Akadémia könyvtára Books
Kossuth Lajos iratai Books
Közérdekű Levelek 1922-1932
Levéltári Közlemények 1923-2015
Levéltári Szemle 1951-2019
Magyar emléklapok 1848-1850
Magyar-görög tanulmányok Books
Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon
Magyar Katonai Közlöny 1908-1930
Magyar Könyvszemle 1876-2018
Magyar középkor Books
Magyar művelődéstörténet (Domanovszky) Books
A magyar nemzet története Books
A magyar nemzet története (Szilágyi Sándor szerk.) Books
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve 1970-1982
Magyarország újabbkori történetének forrásai Books
Magyar őstörténet Books
Magyar Történelmi Tár 1855-1934
Magyar Történeti Életrajzok Books
Magyar Történeti Tanulmányok Books
A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve Books
Magyar-Zsidó oklevéltár Books
Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria-Okmánytárak Books
Monumenta Hungariae Historica III. Comitalia-Országgyűlési Emlékek Books
Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores-Írók Books
Monumenta Hungariae Historica IV. Acta Extera-Diplomáciai emlékek Books
Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közleményei 1950-1981
Az MTA Könyvtárának egyedi könyvei Books
Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004
Mult és Jelen 1841-1848
Múltunk 1989-2019
A műveltség könyvtára Books
Nemzetközi Szemle 1957-1988
Népek, országok történelme Books
Numizmatikai kiadványok Books
Numizmatikai Közlöny 1902-2016
Ókor, Bizánc Books
Ókori Lexikon
Az Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve 1920-1926
Az Országos Régészeti és Embertani Társulat Évkönyve 1879-1888
Ősi Gyökér - Magyar Kulturális Szemle 1974-1999
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben Books
Pannonia 1935-1943
Pártélet 1956-1989
Pécsi Szemle 1998-2012
A Pozsonyvármegyei Régészeti Egylet értesítője 1876-1885
Rákóczi szabadságharc, 18. század Books
Régészet Books
Rendszerváltó archívum 2002-2019
  • 1
  • 2

KBART: Books, Journals