ACTA AGRONOMICA TOMUS 6. (A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1956)

1956 / 1-2. sz.

ACTA AGRONOMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Agronomica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket az agrártudomány tárgyköréből. Az Acta Agronomica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő rímre küldendők : Acta Agronomica Budapest 62, Postafiók 440, Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Agronomica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest, V. Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-41), a külföld számára pedig a «Kultúra» Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin út 21. Bankszámla: 43-790-057-181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. «Acta Agronomica» публикуют трактаты из области сельскохозяйственных наук на русском, французском, английском и немецком языках. «Acta Agronomica» выходят отдельными выпусками разного объема. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу : Acta Agronomica Budapest 62, Postafiók 440. По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и администрации. Подписная цена «Acta Agronomica» — 110 форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет « Kultúra » (Budapest, VI., Sztálin út 21. Текущий счет № 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполномо­ченные.

Next

/
Thumbnails
Contents