ACTA AGRONOMICA TOMUS 8. (A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1958)

1958 / 1-2. sz.

ACTA AGRONOMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Agronomiea német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az agrártudomány tárgyköréből. Az Acta Agronomiea változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők : Acta Agronomiea Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Agronomiea előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest, V. Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. Bankszámla: 43-790-057­181), vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Agronomiea veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der agrono­mischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Agronomiea erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Agronomiea, Budapest 62, Postafiók 440. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abbonemenstpreis pro Band: 110 forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs­Aussenhandels-Unternehmen »Kultura« (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents