ACTA AGRONOMICA TOMUS 21. (A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1972)

1972 / 1-2. sz.

ACTA AGRONOMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI FSwterkeeztő : RAJKI SÁNDOR Szerkeeztff : PÁL GYULA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL! BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 2 1. Az Acta Agronomica angol nyelven közöl értekezéseket az agrártudomány tárgy­köréből, főképpen a mezőgazdasági alapkutatások területéről. Az Acta Agronomica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Agronomica Martonvásár, Postafiók 19 Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. The Acta Agronomica publish papers in English on agronomical subjects, mostly on basic research. The Acta Agronomica appear in one volume (four issues) a year. Manuscripts should be addressed to: Acta Agronomica Martonvásár, Postafiók 19. The rate of subscription is $ 16.00 a volume. Orders may be placed with "Kultúra" Foreign Trade Company for Books and News­papers (Budapest I., Fő utca 32. Bank Account No. 43-790-057-181) or with representatives abroad.

Next

/
Thumbnails
Contents