ACTA AGRONOMICA TOMUS 23. (A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1974)

1974 / 1-2. sz.

ACTA AGRONOMICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI Főszerkesztő : RAJKISÁNDOR Szerkesztő : PÁL GYULA SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Agronoraica angol nyelven közöl értekezéseket az agrártudomány tárgy­köréből, főképpen a mezőgazdasági alapkutatások területéről. Az Acta Agronomica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Agronomica 2462 Martonvásár, Postafiók 19. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankszámla: 218-10-990) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. The Acta Agronomica publish papers in English on agronomical subjects, mostly on basic research. The Acta Agronomica appear in one volume (four issues) a year. Manuscripts should be addressed to: Acta Agronomica 2462 Martonvásár, Postafiók 19. The rate of subscription is $ 32.00 a volume. Orders may be placed with "Kultúra" Foreign Trade Company for BOOKS and News­papers (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bank Account No. 218-10-900) or with representatives abroad.

Next

/
Thumbnails
Contents