ACTA LINGUISTICA TOM. 15 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1965)

1965 / 1-2. sz.

ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCI ENTI ARUM H U N G AR I CAE ADIUVANTIBUS С. J. HUTTERER, P. KIRÁLY, GY. LAKÓ, D. PAIS, L. TAMÁS, ZS. TELEGDI REDIGIT J. NÉMETH TOMUS XV. FASCICULUS 1-2. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1965 ACTA LINGUIST. HUNG.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents