ACTA LINGUISTICA TOM. 23 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1973)

1973 / 1-2. sz.

ACTA LINGUISTICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21 Az Acta Linguistica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a finnugor, szláv, germán, román és keleti nyelvészet, valamint az általános nyelv­tudomány köréből. Az Acta Linguistica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: ACTA LINGUISTICA, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó"-nál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, Р. O. B. 149 Bankszámla 218-10990) vagy külföldi képviseleteinél ós bizományosainál. Die Acta Linguistica veröffentlichen Abhandlungen über die finnisch-ugrischen, slawischen, germanischen, romanischen und orientalischen Sprachen sowie aus dem Bereich der allgemeinen Sprachwissenschaft in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Linguistica erscheinen in Heften wechselnden Umfangs. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: ACTA LINGUISTICA, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: $ 24.00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandelsunternehmen »Kultúra« (1389 Budapest 62, P. O. B. 149. Bankkonto Nr. 218-10990) oder bei dessen Auslands­vertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents