ACTA LINGUISTICA TOM. 28 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1978)

1978 / 1-2. sz.

ACTA LINGUISTICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Linguistica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a finnugor, szláv, germán, román ós keleti nyelvészet, valamint az általános nyelv­tudomány köréből. ч Az Acta Linguistica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: ACTA LINGUISTICA, Budapest 1064 Izabella utca 46. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a Kultúra Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankszámla 218-10990) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Linguistica veröffentlichen Abhandlungen über die finnisch-ugrischen, slawischen, germanischen, romanischen und orientalischen Sprachen sowie aus dem Bereich der allgemeinen Sprachwissenschaft in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Linguistica erscheinen in Heften wechselnden Umfangs. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: ACTA LINGUISTICA, Budapest H-1064 Izabella utca 46. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Bestellbar bei »Kultúra« Außenhandelsunternehmen (1389 Budapest 62, Р. O. B. 149. Bankkonto Nr. 218-10990) oder bei dessen Auslandsvertretungen und Kommis­sionären.

Next

/
Thumbnails
Contents