ACTA LINGUISTICA TOM. 33 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1983)

1983 / 1-4. sz.

ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SC1ENTIARUM HUNGARIC AE ADIUVANTIBUS L. BENKŐ, K. BOLLA, M. HUTTERER, S. IMRE, GY. LAKÓ, К. RADICS, S. ROT, GY. SZÉPE, ZS. TELEGDI REDIGUNT J. HERMAN ET F. KIEFER TOMUS XXXIII FASCICULI 1-4 AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1983 ACTA LINGUIST. HUNG.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents