ACTA LINGUISTICA TOM. 35 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1985)

1985 / 1-2. sz.

ACTA LINGUISTÏCA ACADEMIAE SC1ENTIARUM H U N G ARI CAE ADIU VANTIBUS L. BENKŐ, К BOLLA, M HUTTERER. S. IMRE, GY. LAKÓ. K. RADICS, S. ROT, GY. SZÉPE, ZS. TELEGDI REDIGUNT J. HERMAN ET F. KIEFER TOMUS XXXV FASCICULI 1-2 AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1985 acta linguist. hung.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents