A Csillag, 1933 (1-10. szám)

1933-01-01 / 1. szám

A CSILLAG 1933 1. sz. JANUÁR KRISHNAMURTl bfi.STiédei, íráaai, költeményei TARTALOM A kilencedik ommeni csillagtábo­rozás ... ... ............................... 2 A Star Bulletin üzenete _______ 3 Gondolatok az életről ... .............. 5 Az ojai táborozás beszédei ......... 6 Kiadja a Star Publishing Trust (Csillag Kiadó Vállalat) magyarországi ügyvivője: g. Hild Károlyné, Budapest, I., Lógodi utca 3. Előfi­zetési dij egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 1 pengő. Megjelenik évenként 10-szer. Felelős szerkesztő: g. Hild Károlyné.

Next

/
Thumbnails
Contents