A Csillag, 1933 (1-10. szám)

1933-01-01 / 1. szám

A kilencedik ommeni csillagtáborozás 1933. julius hó 26-tól augusztus 14-ig tart. KRISHNAMURTI jelen lesz és beszél. Valamennyi beszéde nyilvános lesz és mindenki meghallgat­hatja. Belépődíj nincs, önkéntes hozzájárulást elfogadnak. Bárki előjegyezhet a részvételre. A 20 napra tervezett táborozás három hatnapos időszakra oszlik, egy-egy közbenső nappal, vagyis július 26-tól július 31-ig, augusztus 2-től augusztus 7-ig és augusztus 9-től augusztus 14-ig. Mindegyik időszakban négy reggeli beszédet mond Krishna- murti. Este tábortűz. Egy, két vagy három időszakon való részvételre lehet jelent­kezni, sőt egy időszaknál rövidebb időre is, de csak az első idő­szakban. A részvétel dija szállást és étkezést beleértve egy hatnapos időszakra 22.— hollandi forint, két időszakra, vagyis 13 napra 42.— holl. forint, három ,, ,, 20 „ 60.— „ ,, Külön sátrat lehet rendelni. Látogatók, ha a tábort nemcsak az előadások tartamára, hanem rendszeresen látogatják, szállásra és ellátásra azonban nem tartanak igényt, 10 hollandi forintot fizetnek egy időszakra, 12.50 hollandi forintot két időszakra, vagy 15 hollandi forintot mind a három időszakra. Sok önkéntes segitőre lesz szükség; jelentkezéseket szívesen fogadnak. írásbeli érdeklődésre részletes felvilágosítással szolgál és elő­jegyzéseket elfogad a Csillagtábor magyarországi képviselője: g. Hild Károlyné, Budapest, I., Lógodi-utca 3. Szívességet tesz a vezetőségnek, ha részvételi szándékát mi­előbb bejelenti. Figyelem! 1934-ben nem lesz Ommenben táborozás. A magyarországi érdeklődőket kérem, hogy részvételi szándé­kukat mielőbb hozzák tudomásomra, hogy utazási kedvezmények és főként idegen pénzek engedélye ügyében lépéseket tehessünk. Remélem, az olcsó részvételi dijak sokunk számára lehetővé teszik a részvételt. g. Hild Károlyné

Next

/
Thumbnails
Contents