AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 2. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1953)

1953 / 1. sz.

Л MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A Magyar Tudományos Akadémia VIII. Agrártudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg 20—30 ív terjedelemben. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia VIII. Osztályának Közleményei Budapest, V., Nádor u. 12. sz. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt 100 különlenyomat és nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíj illet. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány-u. 21. — Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 04-878-111-48), külföldi megrendelések a »Kultúra« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Sztálin út 21. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám 45-790-057-50-032) útján eszközölhetők. A Tudományos Akadémia VIII. (Agrártudományok) Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: Acta Agronomica. Szerkesztősége Budapest, V., Nádor-u. 12. Acta Veterinaria. Szerkesztősége Budapest, VII., Rottenbiller-u. 23.

Next

/
Thumbnails
Contents