AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 10. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1956)

1956 / 1-4. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BEREND J., CSUKÁS Z., KLINGER P., MÓCSY J., SEDLMAYR K„ SURÁNYI J. és UBRIZSY G. közreműködésével SZERKESZTI SOMOS ANDRÁS X. KÖTET 1 — 4. SZÁM Az agrártudományok Osztályának Akadémiai Nagygyíílési előadásai _ /А 1956 IV. OSZT. KÖZL.

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents