AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 12. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1957)

1957 / 1-4. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BEREND JÓZSEF, CSUKÁS ZOLTÁN, ERDEI FERENC, ERDEI JÁNOS, MÓCSY JÁNOS, SURÁNYI JÁNOS és UBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZTI SOMOS ANDRÁS XII. KÖTET 1-4. SZÁM MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KERTÉSZETI KONFERENCIÁJA 1956. szeptember 10—12. IV OSZT. KÖZL.

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents