AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 12. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1957)

1957 / 1-4. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A Magyar Tudományos Akadémia IV. Agrártudományok Osztályának Közleménye változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg 20—30 ív terjedelemben. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia I V. Osztályának Közleményei Budapest V., Széchenyi rkp. 3. sz. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt 100 különlenyomat és nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíj illet. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Delföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Rudapest V., Alkotmány u. 21. — Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 05-915-111-44), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. — Ma gyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia IV. Agrártudományok Osztálya az alábbi idegen nyelvű folyóiratokat adja ki : Acta Agronomica. Szerkesztőség : Budapest V., Széchenyi rkp. 3. sz. Acta Botanica. Szerkesztőség : Budapest V., Széchenyi rkp. 3. sz. Acta Veterinaria. Szerkesztőség : Budapest VII., Rottenbiller u. 23. sz. Acta Zoologica. Szerkesztőség : Budapest V., Széchenyi rkp. 3. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents