AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 16. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1959)

1959 / 1. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BEREND JÓZSEF, MÓCSY JÁNOS, RÁZSÓ IMRE, SCHANDL JÓZSEF, SURÁNYI JÁNOS, SZABOLCS ISTVÁN és ITBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZTI SOMOS ANDRÁS XVI. KÖTET 1. SZÁM IV. OSZT. KÖZL.

Next

/
Thumbnails
Contents