AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 18. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1960)

1960 / 1-2. sz.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BEREND JÓZSEF, LÁZÁR VILMOS, MÓCSY JÁNOS, RÁZSÓ IMRE, SCHANDL JÓZSEF, SURÁNYI JÁNOS, SZABOLCS ISTVÁN és UBRIZSY GÁBOR kö zremű ködésével SZERKESZTI SOMOS ANDRÁS XVIII. KÖTET 1—2. SZÁM 1960 IV. OSZT. KÖZL.

Next

/
Thumbnails
Contents