AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 19. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1961)

1961 / 1-3. sz.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BEREND JÓZSEF, LÁZÁR VILMOS, MÓCSY JÁNOS, RÁZSÓ IMRE, SCHANDL JÓZSEF, SURÁNYI JÁNOS, SZABOLCS ISTVÁN és UBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZT! SOMOS ANDRÁS XIX. KÖTET 1-3. SZÁM ív. OSZT. KOZU Чп AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 196 1

Next

/
Thumbnails
Contents