AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 20. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1962)

1962 / 1-2. sz.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KOZLEMENYEI BEREND JÓZSEF, LÁZÁR VILMOS, MÓCSY JÁNOS, RÁZSÓ IMRE, SCHANDL JÓZSEF, SURÁNYI JÁNOS, SZABOLCS ISTVÁN és UBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZTI SOMOS ANDRÁS XX. KÖTET 1—2. SZÁM ryinníl IV. OSZT. KÖZL. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1962

Next

/
Thumbnails
Contents