AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 21. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1962)

1962 / 1-2. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BEREND JÓZSEF, LÁZÁR VILMOS, MÓCSY JÁNOS, RÁZSÓ IMRE, SCIIANDL JÓZSEF, SURÁNYI JÁNOS, SZABOLCS ISTVÁN és UBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZTI SOMOS ANDRÁS XXI. KÖTET 1 — 2. SZÁM IV. OSZT. KÖZL. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1962

Next

/
Thumbnails
Contents